Shani Chalisa Lyrics in Gujarati શનિ ચાલીસા

Select Language >> Hindi/SanskritEnglishMarathiKannadaBengaliPunjabiOdiaTelugu

દોહા

જય ગણેશ ગિરિજા સુવન, મંગલ કરણ કૃપાલ । 
દીનન કે દુખ દૂર કરિ, કીજૈ નાથ નિહાલ ॥

જય જય શ્રી શનિદેવ પ્રભુ, સુનહુ વિનય મહારાજ ।
કરહુ કૃપા હે રવિ તનય, રાખહુ જન કી લાજ ॥ 

શનિ ચાલીસા ચૌપાઈ

જયતિ જયતિ શનિદેવ દયાલા ।
કરત સદા ભક્તન પ્રતિપાલા ॥ 

ચારિ ભુજા, તનુ શ્યામ વિરાજૈ । 
માથે રતન મુકુટ છબિ છાજૈ ॥

પરમ વિશાલ મનોહર ભાલા । 
ટેઢી દૃષ્ટિ ભૃકુટિ વિકરાલા ॥ 

કુણ્ડલ શ્રવણ ચમાચમ ચમકે । 
હિય માલ મુક્તન મણિ દમકે ॥ 

કર મેં ગદા ત્રિશૂલ કુઠારા । 
પલ બિચ કરૈં અરિહિં સંહારા ॥ 

પિંગલ, કૃષ્ણો, છાયા નન્દન । 
યમ, કોણસ્થ, રૌદ્ર, દુખભંજન ॥ 

સૌરી, મન્દ, શની, દશ નામા । 
ભાનુ પુત્ર પૂજહિં સબ કામા ॥ 

જા પર પ્રભુ પ્રસન્ન હ્વૈં જાહીં । 
રંકહુઁ રાવ કરૈં ક્ષણ માહીં ॥ 

પર્વતહૂ તૃણ હોઈ નિહારત । 
તૃણહૂ કો પર્વત કરિ ડારત ॥ 

રાજ મિલત બન રામહિં દીન્હયો । 
કૈકેઇહુઁ કી મતિ હરિ લીન્હયો ॥ 

બનહૂઁ મેં મૃગ કપટ દિખાઈ । 
માતુ જાનકી ગઈ ચુરાઈ ॥ 

લખનહિં શક્તિ વિકલ કરિડારા । 
મચિગા દલ મેં હાહાકારા ॥ 

રાવણ કી ગતિ-મતિ બૌરાઈ । 
રામચન્દ્ર સોં બૈર બઢાઈ ॥ 

દિયો કીટ કરિ કંચન લંકા । 
બજિ બજરંગ બીર કી ડંકા ॥ 

નૃપ વિક્રમ પર તુહિ પગુ ધારા । 
ચિત્ર મયૂર નિગલિ ગૈ હારા ॥ 

હાર નૌલખા લાગ્યો ચોરી । 
હાથ પૈર ડરવાયો તોરી ॥ 

ભારી દશા નિકૃષ્ટ દિખાયો । 
તેલિહિં ઘર કોલ્હૂ ચલવાયો ॥ 

વિનય રાગ દીપક મહં કીન્હયોં । 
તબ પ્રસન્ન પ્રભુ હ્વૈ સુખ દીન્હયોં ॥ 

હરિશ્ચન્દ્ર નૃપ નારિ બિકાની । 
આપહું ભરે ડોમ ઘર પાની ॥ 

તૈસે નલ પર દશા સિરાની । 
ભૂંજી-મીન કૂદ ગઈ પાની ॥ 

શ્રી શંકરહિં ગહ્યો જબ જાઈ । 
પારવતી કો સતી કરાઈ ॥ 

તનિક વિલોકત હી કરિ રીસા । 
નભ ઉડી ગયો ગૌરિસુત સીસા ॥ 

પાણ્ડવ પર ભૈ દશા તુમ્હારી । 
બચી દ્રૌપદી હોતિ ઉઘારી ॥ 

કૌરવ કે ભી ગતિ મતિ મારયો । 
યુદ્ધ મહાભારત કરિ ડારયો ॥ 

રવિ કહઁ મુખ મહઁ ધરિ તત્કાલા । 
कલેકર કૂદિ પરયો પાતાલા ॥ 

શેષ દેવ-લખિ વિનતી લાઈ । 
રવિ કો મુખ તે દિયો છુડાઈ ॥ 

વાહન પ્રભુ કે સાત સુજાના । 
જગ દિગ્ગજ ગર્દભ મૃગ સ્વાના ॥ 

જમ્બુક સિંહ આદિ નખ ધારી । 
સો ફલ જ્યોતિષ કહત પુકારી ॥ 

ગજ વાહન લક્ષ્મી ગૃહ આવૈં । 
હય તે સુખ સમ્પતિ ઉપજાવૈં ॥ 

ગર્દભ હાનિ કરૈ બહુ કાજા । 
સિંહ સિદ્ધકર રાજ સમાજા ॥ 

જમ્બુક બુદ્ધિ નષ્ટ કર ડારૈ । 
મૃગ દે કષ્ટ પ્રાણ સંહારૈ ॥ 

જબ આવહિં પ્રભુ સ્વાન સવારી । 
ચોરી આદિ હોય ડર ભારી ॥ 

તૈસહિ ચારિ ચરણ યહ નામા । 
સ્વર્ણ લૌહ ચાઁદી અરુ તામા ॥ 

લૌહ ચરણ પર જબ પ્રભુ આવૈં । 
ધન જન સમ્પત્તિ નષ્ટ કરાવૈં ॥ 

સમતા તામ્ર રજત શુભકારી । 
સ્વર્ણ સર્વ સર્વ સુખ મંગલ ભારી ॥ 

જો યહ શનિ ચરિત્ર નિત ગાવૈ । 
કબહું ન દશા નિકૃષ્ટ સતાવૈ ॥ 

અદ્ભુત નાથ દિખાવૈં લીલા । 
કરૈં શત્રુ કે નશિ બલિ ઢીલા ॥ 

જો પણ્ડિત સુયોગ્ય બુલવાઈ । 
વિધિવત શનિ ગ્રહ શાંતિ કરાઈ ॥ 

પીપલ જલ શનિ દિવસ ચઢાવત । 
દીપ દાન દૈ બહુ સુખ પાવત ॥ 

કહત રામ સુન્દર પ્રભુ દાસા । 
શનિ સુમિરત સુખ હોત પ્રકાશા ॥

શનિ ચાલીસા દોહા

પાઠ શનિશ્ચર દેવ કો, કી હોં ‘ભક્ત’ તૈયાર । 
કરત પાઠ ચાલીસ દિન, હો ભવસાગર પાર ॥

Leave a Comment